ContactgegevensUWV - Amsterdam
Delflandlaan 3-5 / Postbus 8071
1005 AB Amsterdam

T: 0900 - 92 94
E: http://www.uwv.nl/
I: http://www.uwv.nl/


Bedrijfsinformatie

UWV - Amsterdam

Wat is UWV?

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Kerntaken:
========

UWV beschikt over veel expertise, kennis en ervaring en heeft kerntaken op vier gebieden:

werk – we stimuleren en ondersteunen onze klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken hierbij nauw samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen we bij het vinden van personeel;
indicatiestelling – we beoordelen volgens eenduidige criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;
uitkeren – we verzorgen snel en correct uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is;
gegevensbeheer – we zorgen ervoor dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Visie en missie:

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


Werken aan perspectief:

Wij bieden mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen’. We plaatsen onze klanten centraal, we zijn in ze geïnteresseerd en we behandelen ze met respect. Met de belofte ‘Werk boven uitkering’ zijn we helder over onze beloften én verwachtingen.
We leveren soms zelfs onzichtbaar onze bijdrage in het domein van werk en inkomen.
We zijn trots op de resultaten die we samen met onze publieke en private partners behalen.


Samenwerken:

Het stelsel van de sociale zekerheid kan alleen functioneren wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en op alle fronten samenwerken. Met eenzelfde doel voor ogen: effectiever werken voor onze klanten. We doen publiek wat moet en privaat wat kan. De bezuinigingen en de hervormingen in de sociale zekerheid maken verdere intensivering van de samenwerking met andere dienstverleners en partners extra noodzakelijk.


Maatschappelijk ondernemen:

UWV opereert niet in een vacuüm, maar staat midden in de samenleving. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons directe bedrijfsresultaat, maar ook voor de gevolgen van ons handelen voor mens en milieu. Dat betekent dat we respectvol met mens en milieu omgaan. Als maatschappelijke onderneming hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldrol. Maar we willen ook Maatschappelijk Ondernemen. Dat past bovendien prima en logisch binnen de bedrijfsvoering en binnen de missie en visie van UWV: als maatschappelijk ondernemende organisatie draagt UWV bij aan het perspectief van zijn klanten, zijn eigen medewerkers en de samenleving.


Integriteit:

Integriteit staat bij UWV hoog in het vaandel en vormt steeds meer een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Alle burgers van Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat UWV verantwoordelijk en correct omgaat met de persoonlijke gegevens, die UWV nu eenmaal nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren. De mensen die bij UWV werken, mogen daarvan nooit en te nimmer misbruik maken. Alle externe en interne signalen over mogelijke misstanden en vermoedens van niet-integer handelen worden dan ook altijd serieus onderzocht.


Publiek verantwoorden:

Over wat we doen en hoe we dat doen, leggen we verantwoording af. Bijvoorbeeld door openheid te geven over doelstellingen, resultaten en financiën. In de eerste plaats doen we dat aan onze opdrachtgever, de minister van SZW, en via deze aan de Staten-Generaal. Maar we willen ons ook verantwoorden tegenover onze klanten en onze stakeholders. De informatie uit onze viermaandelijkse verslagen en het jaarverslag ontsluiten we op toegankelijke wijze met behulp van facetnavigatie via onze verantwoordingssite.

Bedrijfspresentaties - Voor bedrijven in regio Amsterdam, Kennemerland, Duin en Bollensteek

Vind een bedrijf in regio Amsterdam


Zoek hier op bedrijfsnaam of plaatsnaam:
 
     Toon alle


Of kies een beginletter van een bedrijfsnaam:
Toon uw bedrijfsprofiel op Vacaturebank-Amsterdam.nl
Er zijn twee mogelijkheden om uw bedrijfsprofiel te plaatsen op Vacaturebank-Amsterdam.nl:
U plaatst een vacature online U neemt een abonnement en ontvangt dan een gratis presentatie
U plaatst een bedrijfsprofiel Plaats je bedrijfspresentatie online voor maar 50 euro per jaar!